podróże

podróże

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.04.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.01.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.09.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.11.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936