Adam Bromberg

Adam Bromberg

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 08.01.1964

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.

List od Adama Bromberga z 11.05.1963