badania naukowe

badania naukowe

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1