biblioteka

biblioteka

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

Oświadczenie z 29.06.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962