biblioteka

biblioteka

Oświadczenie z 29.06.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962