Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Jagiellońska

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 26.09.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966