Daniela Gromska

Daniela Gromska

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953