Daniela Gromska

Daniela Gromska

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.10.1957

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.07.1963

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925