Daniela Gromska

Daniela Gromska

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.10.1957

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967