docentura

docentura

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925