dzieła Husserla

dzieła Husserla

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966