dzieło sztuki

dzieło sztuki

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Wacława Borowego z 30.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968