dzieło sztuki

dzieło sztuki

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969

List od Wacława Borowego z 30.03.1939

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Mieczysława Wallisa z 05.01.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List od Stefana Szumana z bd-4

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd