egzemplarze autorskie

egzemplarze autorskie

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924