Étienne Bonnot de Condillac

Étienne Bonnot de Condillac

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955