Étienne de Condillac

Étienne de Condillac

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954