filozofia polska

filozofia polska

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928

List od Stefana Szumana z 01.06.1939