habilitacja Ingardena

habilitacja Ingardena

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924