Ingarden

Ingarden

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932