Ingarden

Ingarden

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.04.1934

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

List od Marii Gołaszewskiej z 22.05.1966