Ingarden

Ingarden

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.09.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968