/
EN

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

Lublin, 19. XII. 54

Szopena 27-11

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Prof. St. Swieżawski ucieszył nas wiadomością, że Pan Prof. chce podzielić się z nami rozważaniami ‘’o treści i formie dzieła literackiego”. Świetnie! Proszę się tylko wypowiedzieć, czy wolałby Pan profesor mówić o tym na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego (wydz. Historyczny – Filologiczny), Towarzystwa Lit. im. Michrewicza czy na zebraniu, urządzonym przez Koło Polonistów? >>Władamy<< wszystkimi tymi instytucjami, więc decyzja zależy od Pana Profesora. Audytorium byłoby właściwie to samo: większość polonistów (wykładowcy + młodzież) i zapewne sporo filozofów.

Ze swej strony chciałabym bardzo widzieć Pana gościem Towarz. Naukowego (jestem przewodniczącą Wydziału), ale proszę zdecydować swobodnie bez względu na tę sugestię. Młodzież oczywiście udzielałaby się i wypowiadała swobodniej, gdyby to koło Polonistów było organizatorem odczytów. Ale w każdym razie będzie dopuszczona równo na zebranie Tow. Naukowego czy Literatury.

Prof. Świeżawski mówił o terminie lutowym. I ja sądzę, ze będzie to okres najlepszy –
bezpośrednio po przerwie semestralnej, kiedy wszyscy będziemy wypoczęci. Ściślejszy termin możemy pono uzgodnić z Tow. Filozoficznym.

W oczekiwaniu odpowiedzi przesyłam
wyrazy serdecznej pamięci i następne
pozdrowienia dla Państwa Obojga

Irena Sławińska