/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.05.1967

Data powstania 28.05.1967
Powiązane miejsca Lublin
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_79
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

przyjmuję termin 10 czerwca. Cieszę się, że choć w tak skromny sposób będę mógł – jako czytelnik prac Pana Profesora – okazać Mu swój szacunek i wdzięczność. Proszę o wiadomość, gdzie i o której godzinie mam się stawić. Chciałbym tegoż dnia wracać do Lublina nocnym pociągiem; będzie to chyba możliwe? Jeśli tak – pokój w hotelu nie byłby mi potrzebny.
Proponuję następujący tytuł odczytu: „Liryka współczesna na tle poezji dawnej”.
    v     Proszę przyjąć wyrazy czci i najwyższego szacunku –

    c           c           c           c           c           c           c           c           c           XXX XXX

Lublin, 28 V 1967.