Janina Makota

Janina Makota

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List do Jana Parandowskiego z 07.11.1965

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965