Kanada

Kanada

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969