Kant

Kant

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970