Kasa im. Józefa Mianowskiego

Kasa im. Józefa Mianowskiego

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.03.1935