Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967