konsultacje

konsultacje

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.12.1936

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2