Krakowskie Towarzystwo Filozoficzne

Krakowskie Towarzystwo Filozoficzne

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.12.1960

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.01.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.11.1947