/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.11.1947

Toruń, 29 listopada 1947 r.

 

 

Drogi Panie Romanie!

 

Dziękuje serdecznie za kartkę z 23 listopada br. i za obietnicę recenzji dla Ruchu Filozoficznego, a zarazem bardzo serdecznie proszę, by i nadal nie szczędził Pan swej pomocy dla Dani Gromskiej w jej Ruchowych kłopotach.

Uchwałę Krakowskiego Towarzystwa Filozoficznego od Dr Gieleckiego otrzymałem w krótkim czasie po ostatnim Pańskim liście i potwierdziłem jej odbiór z podziękowaniem na ręce Dr Gieleckiego. Ostatnie Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne przysłało mi swoją uchwałę dopiero dzisiaj, a że podanie o zatwierdzenie statutu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego już dawniej było przygotowane, przeto jednocześnie odsyłam całą sprawę Zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego jako Komitetowi Organizacyjnemu.

U Szczęsnego byłem przed dwoma dniami w innych sprawach i on sam zaczął ze mną rozmowę o druku Pańskiej książki, martwiąc się, że to będzie mógł zrobić dopiero z początkiem grudnia. Zwłoka pochodzi stąd, że Szczęsny znalazł się w dużych trudnościach wskutek szykan, jakich doznaje ze strony Ministerstwa Oświaty i cenzury. Zatrzymano mu cztery wydawnictwa, w które włożył duże sumy i na których szybkie rozejście się liczył, pod pozorem, że jako wydawnictwa, które mogą być pomocami szkolnymi, wymagają one uprzedniej aprobaty Ministerstwa Oświaty;
aprobaty tej mimo wielorakich starań nie może się doczekać i w ten sposób leży uwięziony duży kapitał, którym nie może obracać na dalsze wydawnictwa.

Najlepsze wyrazy i serdeczne pozdrowienia

Czeżowski