/
EN

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

REDAKCJA KWARTALNIKA FILOZOFICZNEGO

Toruń, dnia 20 XII 48 r.

 

Kochany!

                Brak mi dla Ruchu Filozoficznego sprawozdania z ostatniego walnego zgromadzenia Krakowskiego Towarzystwa Filozoficznego, oraz wykazu posiedzeń naukowych od 15 lutego br. Będę Ci szczerze wdzięczny, jeżeli zechcesz nadesłać mi je w takiej postaci, w jakiej ogłaszane one były zwykle w Ruchu Filozoficznym (w rubrykach „Organizacje” oraz „Wykłady”).

                Przy sposobności najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla Ciebie i Twej Rodziny oraz serdeczne pozdrowienia.

Czeżowski

Czy mógłbyś sprawić, by Akad. Umiej. przysyłała Ruchowi „Sprawozdania” i „Rocznik”. Prosiłem kiedyś o to bez skutku, a bardzo są mi te rzeczy w pracy redakcyjnej potrzebne. T.

 

KARTKA POCZTOWA

RUCH FILOZOFICZNY
KWARTALNIK
Toruń, Uniwersytet
Nadawca:
Prof. Dr T. Czeżowski
Toruń, Uniwersytet

W.P.
Prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14 m.15