książki

książki

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948