książki

książki

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Władysława Witwickiego z 16.05.1925

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 08.09.1962

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922