kwestie naukowe

kwestie naukowe

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.