maszynopis

maszynopis

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.02.1939

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964