maszynopis

maszynopis

List od Ireny Krońskiej z 08.08.1963

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.02.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.12.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938