miłość

miłość

List od Władysława Witwickiego z 22.01.1924

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923