nauczanie

nauczanie

List od Władysława Witwickiego z 27.12.1926

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Stefana Szumana z 14.10.1943