odbitka

odbitka

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966