odpis

odpis

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925