odpoczynek

odpoczynek

List od Marii Turowicz z 01.11.1967

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.01.1954

List do Danieli Gromskiej z 06.07.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Władysława Witwickiego z 06.01.1923

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947