podróż

podróż

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.05.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.11.1946

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.11.1968

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968