podróże zagraniczne

podróże zagraniczne

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.08.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966