Poetyka

Poetyka

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Stefana Szumana z bd-4

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 22.08.1948

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List od Bogdana Suchodolskiego z 15.07.1944