Poetyka

Poetyka

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942

List od Stefana Szumana z bd-4

List od Bogdana Suchodolskiego z 15.07.1944

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 22.08.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Stefana Szumana z 06.11.1941