Poetyka

Poetyka

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Stefana Szumana z bd-4

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959