pomoc

pomoc

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.05.1923

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.07.1942

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.12.1926

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.11.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 14.01.1943

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.03.1923

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942