portret

portret

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.08.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.08.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934