przedmiot estetyczny

przedmiot estetyczny

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967