przedmioty idealne

przedmioty idealne

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926