Rabka

Rabka

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.07. 1968