radość

radość

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.05.1923

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931