rektor

rektor

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Konstantego Michalskiego z bd

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.12.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967