relacje na uniwersytecie

relacje na uniwersytecie

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

List od Władysława Witwickiego z 18.04.1938

List od Władysława Witwickiego z 21.04.1938

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924