Rene Wellek

Rene Wellek

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 01.06.1950

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

Spis prac z 04.11.1952

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.02.1957

List do Ireny Krońskiej z 19.04.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd