Roman Kajetan Ingarden

Roman Kajetan Ingarden

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Curriculum vitae z bd.04.1921

Pokwitowanie z 26.11.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List od Edmunda Husserla z 02.02.1917

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923