Roman Kajetan Ingarden

Roman Kajetan Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Edmunda Husserla z 02.02.1917

Pokwitowanie z 26.11.1964

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923