rozprawa o dziele muzycznym

rozprawa o dziele muzycznym

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933