Sokrates

Sokrates

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Władysława Witwickiego z 11.08.1923

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963